Automatyczne ukrywanie blokowanych elementów – Vivaldi Snapshot 1874.30

Zablokowane elementy mogą czasami powodować, że strony wyglądają jak nie w pełni załadowane, dlatego ta wersja testowa spróbuje ukryć elementy uszkodzone przez reguły blokowania. Jest też nowa opcja cichej aktualizacji na macOS.

Pobierz (1874.30)

Lista zmian

 • [Blocker][New] Add support for automatic element hiding (VB-65689)
 • [Blocker] Make context menu option to restore deleted default ad blocking lists more obvious (VB-65511)
 • [Clock] Add date to label (VB-64906)
 • [Clock] Adjusting alarm minutes field by arrow keys does not work in 12 hour format (VB-65472)
 • [Clock] Label setting does not work (VB-65316)
 • [Clock] Not present on old installs without a reset (VB-65580)
 • [Clock] Preview incorrect when more than 12 hours into the future (VB-65232)
 • [Popout Video][New] Add video progress bar in PIP window (VB-65187)
 • [Themes][Settings] Select Custom Start Page Colour Greys out Dialog (VB-65466)
 • [macOS] New translations strings for Japanese in Sparkle updater (VB-64718)
 • [macOS] ⌘m frequently minimizes two windows (VB-63208)
 • [macOS][New] Option for automatic, silent updates on next start (VB-20993)
 • Upgraded Chromium to 81.0.4044.100

Główne zdjęcie Caleb Woods