Przyodziej garnitur… Vivaldi 3.0 RC 1 – Vivaldi Snapshot 1874.11

Dzisiejszy Snapshot jest pierwszym kandydatem na wersję 3.0 dla komputerów.

Wyraź opinię o kandydacie

Pomóż nam jak najszybciej wydać wersję 3.0. Zgłaszając problem, skoncentruj się na poważnych regresjach, jakie pojawiły się od premiery stabilnej wersji 2.11. Jeśli chcesz zapytać o nowe funkcje (po 3.0) albo o długotrwałe problemy, zrób to na naszych forach.

Uwaga: Ta wersja otrzyma aktualizacje ze strumienia Snapshot. Nawet, jeśli nie będzie dalszych zmian, Vivaldi zostanie przebudowany na stabilny strumień aktualizacji, przez co otrzyma wyższy numer wersji. Pojawią się również kolejne tłumaczenia.

Pobierz (3.0.1874.11)

Lista zmian 1874.11 oraz 1874.7

  • [Clock][New] Add optional sounds to alarms (VB-64115)
  • [Popout video][New] Seek forward and backwards using cursor (arrow) keys: requested by poto (VB-65796)
  • [macOS] Spatial Navigation not working (VB-65673)
  • [Search] Startpage.com engine gets duplicated (VB-65899)
  • Translation updates
  • [Address bar] Completed characters overwritten when typing in the URL field quickly, after opening a new tab (VB-61340)
  • [Address bar] Esc should only close the drop down but not the ‚search as a button’ popup (VB-65746)
  • [Address bar][Extensions] Clicking twice on an extension should close the the popup (VB-65289)
  • [Address bar][Extensions] Popup arrow becomes misaligned (VB-65248)
  • [Address bar][Extensions] Switching extensions should result in correct popup opening and closing (VB-65382)

Main photo by Mael Balland