Vivaldi 2.11 ulepsza wideo w osobnym oknie

Dzisiaj wydajemy Vivaldi 2.11 – naszą pierwszą aktualizację desktopowej wersji przeglądarki w 2020 roku. W tej wersji wprowadzamy nowy, ulepszony tryb wideo w osobnym oknie (obraz w obrazie), dzięki któremu można oglądać filmy poza stroną, z której pochodzą.

Pobierz Vivaldi

Z łatwością oglądaj wideo w osobnych oknach

Gdy po raz pierwszy wprowadziliśmy wideo w osobnym oknie, odpowiedź użytkowników była fantastyczna. Dla tego wydania zdecydowaliśmy, że nadszedł czas, aby zakasać rękawy i powrócić do tej funkcji, aby uczynić ją jeszcze lepszą.

Dla niewtajemniczonych, wideo w osobnym oknie umożliwia oglądanie wideo w niezależnym, ruchomym oknie. Okno to, które wyświetlane jest zawsze na wierzchu, może być dowolnie przenoszone, podczas gdy ty kontynuujesz przeglądanie sieci w innych kartach.

Pierwotna wersja tej funkcji miała jednak pewne ograniczenia. Dostęp do niej był ukryty w menu kontekstowym, wymagającym wykonania dodatkowych kliknięć. Do dzisiaj.

Teraz, włączenie trybu obraz w obrazie jest o wiele prostsze. Pojedyncze kliknięcie na ikonę małego pudełka z filmem, pokazywaną w centralnej części wyświetlanego wideo, uruchomi go w tym samym ruchomym i rozszerzalnym oknie, które znasz i kochasz.

To doskonałe rozwiązanie, gdy chcesz obejrzeć mecz i jednocześnie zabrać się za swoją pracę.

Oglądanie filmów w Vivaldi powinno być intuicyjne i użyteczne. Jeśli oglądasz film, który jest częścią listy odtwarzania, w nowym wyskakującym okienku pojawią się również przyciski do przodu i do tyłu, pozwalające na pominięcie kolejnych pozycji lub powrót do czegoś, co ci się spodobało.

Nowości w motywach

W nowej wersji Vivaldi skupiliśmy się również nad harmonogramem motywów przeglądarki. Wcześniej Vivaldi nie dostosowywał się domyślnie do jasnego/ciemnego motywu Twojego systemu operacyjnego.

Od teraz Vivaldi automatycznie zmieni domyślny motyw, aby dopasować się do jasnego/ciemnego motywu systemu operacyjnego. Przykładowo, jeśli ustawiłeś swój MacOS w trybie ciemnym, Vivaldi zostanie domyślnie uruchomiony z aktywnym ciemnym motywem.

Zmieniaj aktywne elementy za pomocą klawiatury

Jedną z mocnych stron Vivaldiego jest szereg skrótów klawiszowych, które umożliwiają szybsze przeglądanie sieci.

W tej aktualizacji wprowadziliśmy unikalną funkcję ułatwień dostępu, która umożliwia aktywowanie różnych obszarów interfejsu użytkownika i aktywnych stron, przy użyciu klawisza F6 (lub Shift+F6).

Za pomocą klawisza F6 (lub Shift+F6 w odwrotnym kierunku) możesz przełączać się pomiędzy bieżącą stroną internetową, paskiem zakładek, paskiem kart i paskiem adresu, a następnie nawigować po ich poszczególnych podelementach.

Więcej nowości w Vivaldi 2.11

  • Ulepszony tryb pełnoekranowy podczas transmisji Chromecast.
  • Zaktualizowane narzędzia deweloperskie.

Patrzymy z ekscytacją na bieżący rok, z dużą liczbą pomysłów w głowie. I choć nadal rozwijamy przeglądarkę Vivaldi dla Ciebie, to chcielibyśmy poznać Twoją opinię na temat naszej nowej wersji. Pobierz Vivaldi 2.11 już teraz.

Pobierz Vivaldi

Aby dowiedzieć się więcej na temat ulepszeń i poprawek w nowej wersji, oto lista wprowadzonych zmian:

Lista zmian od wersji 2.10 do 2.11

New

• [New][Media] Implement picture-in-picture (pop-out video) button on every video (VB-62563)
• [New][Keyboard][Accessibility] Add F6/Shift+F6 focus handling: Allows moving focus between a few UI elements and active pages (VB-61108)
• [New][Themes] Follow OS Dark/Light mode by default (VB-62703)
• [New][Windows][Installer] Installation should be in the native language (VB-1627)

Address Bar

• [Address Bar] Pasting very long URL into address field crashes UI (VB-59692)
• [Address Bar] Popup address bar overlaps tab bar when both are at the bottom (VB-62523)
•[Address Bar] Cannot resolve some keywords correctly (VB-61173)
• [Address Bar] Progress bar goes from the right-to-left when adding content to the existing page (VB-21910)
• [Address Bar] Trackpad horizontal scroll doesn’t work (VB-22297)
• [Address Bar][Bookmarks] Add Bookmark dialog has the wrong width (VB-62355)
• [Address Bar][Bookmarks][Search Field] Bookmarking via shortcut after disabling search field causes misalignment (VB-56173)
• [Address Bar][Extensions] Better ESC handling for popup (VB-62004)
• [Address Bar][Extensions] Button sorting broken when toggling hidden extensions (VB-61826)
• [Address Bar][Extensions] Hidden extensions use the wrong window color (VB-61456)
• [Address Bar][Extensions] Incorrect border-radius on popup buttons on hover (VB-62548)
• [Address Bar][Extensions] Trapped focus for popup (VB-62385)
• [Address Bar][Search Field] Drag and drop failed (VB-47819)
• [Address Bar][Search Field] Nickname of the search engine not working (VB-40002)
• [Address Bar][Search Field] Popup must remember previously selected engine (VB-62414)
• [Address Bar][Search Field] Suggestions not used when the search is triggered by clicking triangle button (VB-61903)
• [Address Bar][Search Field] Typed history doesn’t close by clicking down arrow (VB-62403)

Bookmarks

• [Bookmarks] Bar context menu missing “New Separator” (VB-55595)
• [Bookmarks] Cutting and pasting a bookmark also pastes into the search or address field (VB-57599)
• [Bookmarks] New Folder and Import toolbar buttons don’t work (VB-62031)
• [Bookmarks] Panel editor height resets on restart (VB-61299)
• [Bookmarks] vivaldi://vivaldi-urls cannot be bookmarked (VB-61378)
• [Bookmarks][Address Bar] Unable to edit the title in add dialog (VB-62771)
• [Bookmarks][Menus] Accelerator added for space after the ampersand (VB-59286)
• [Bookmarks][Windows] Bookmark bar menu reopens when clicking on folder button (VB-61286)

Casting

• [Casting] Fullscreen tab ‘Chrome casting’ does not work as expected (VB-49195)

Dev Tools

• [Dev Tools] Closes if the shortcut is pressed again (VB-46897)
• [Dev Tools] Copy to Note doesn’t work in Inspector Sources (VB-56272)
• [Dev Tools] Doesn’t receive focus when opened (VB-29650)
• [Dev Tools] Impossible to inspect a Dev Tools window itself (VB-37610)
• [Dev Tools] Inspecting a webpage resets the UI zoom level to 100% (VB-61528)
• [Dev Tools] Remove folder from workspace fails (VB-55909)
• [Dev Tools][Address Bar] devtools: and legacy chrome-devtools: protocols not working (VB-43490)
• [Dev Tools] Inspect should close for tabs that are being hibernated (VB-30269)

Extensions

• [Extensions] Better inform users that we support Chrome extensions (VB-62407)
• [Extensions] Incorrect focus styling for Popup buttons (VB-62597)
• [Extensions][Keyboard] Make the shortcuts work when the popup/toggle is clicked (showing hidden) (VB-62649)
• [Extensions][Regression] Icons don’t show numbers when ‘Toggle All Extensions’ is enabled (VB-61200)

History

• [History] Deleting all links can leave link entries in the calendar view (VB-62010)

Keyboard/Accessibility

• [Keyboard][Accessibility] Improve keyboard handling in Start page (VB-60662)
• [Keyboard][Accessibility] Improve keyboard handling in add Web Panel callout (VB-60809)
• [Keyboard] ‘Focus search-field’ shortcut and styling when address-toolbar is hidden needs work (VB-61368)

Menu

• [Menus] Add move left and right commands to tab menu (VB-61198)
• [Menus] Misalignment of items in tile menu popup when in the top bar (VB-61110)
• [Menus] Thin blue line appears next to the menu icon (VB-59950)
• [Menus] ‘Start Page’ not translated in closed tabs (VB-61332)

Notes

• [Notes] Auto-deleting empty notes should not delete if selecting the empty note (VB-62306)
• [Notes] Automatically deleted empty notes end up in the trash (VB-62145)
• [Notes] Disable new-note button when an empty note is selected (VB-62512)
• [Notes] Editor height not stored, blurry camera icon and excessive max-height (VB-61931)
• [Notes] New notes are hidden if the notes search field is not empty (VB-62477)
• [Notes] Panel grabs focus on save (VB-61065)
• [Notes] Search is cleared after selecting a note (VB-62303)

Panels

• [Panels] Toolbar button wrapping issue (VB-59526)
• [Panels] “Remove all finished” button in downloads initially inactive (VB-58900)
• [Panels] Toolbar buttons are misaligned (VB-61212)
• [Panels][Bookmarks] TypeError (VB-56713)
• [Popup Windows] ESC closure and TAB focus is not working correctly on some popups (VB-61367)

Quick Commands

• [Quick Commands] Add Cast option (VB-62750)
• [Quick Commands] “about” missing (VB-61936)

Settings

• [Settings] Custom URL protocol not supported in “Search Engines” (VB-62440)
• [Settings] The next stored password is incorrectly displayed when the old one is deleted (VB-53519)
• [Settings] Webpage tab focus doesn’t adhere to Focus Cycling setting (VB-61295)
• [Settings][Search] Added engines do not display favicons (VB-60993)

Speed Dial

• [Speed Dial] Old entries added by user lose thumbnails on upgrade (VB-61408)
• [Start Page][Translation] Page title is displayed in English after restart (VB-50782)

Start Page

• [Start Page] Window Background Image does not scale correctly (VB-61208)

Status Bar

• [Status Bar] Report page zoom level in overlay status (VB-13586)
• [Status Bar] Toggle between show and either overlay or hide, depending on which was selected previously (VB-18411)
• [Status Bar] Link info overlay covered by the floating panel (VB-61238)

Tabs

• [Tabs] Clone Selected Tabs clones entire tab stack (VB-61839)

User Profiles

• [User Profiles] Can’t pick a profile name if a list contains many profiles (VB-60151)

Windows

• [Windows] Tab key causes whole UI shift by 1 pixel with the cycle in component (VB-62079)
• [Windows] Trash menu reopens when clicking on trash button (VB-61327)

macOS

• [macOS] IMDB videos fail to play on Catalina: Partial fix only (VB-58686)
• [macOS] Window controls misaligned in the Settings window (VB-62255)
• [macOS] [Media] Playing .m4a enhanced podcast file causes a renderer crash (VB-45871)

Linux

• [Linux][Media] Update Widevine from 4.10.1582.1 to 4.10.1582.2
• [Linux][Media] Update proprietary media-libs from 78.0.3904.70 to 79.0.3945.79
• [Linux] When exiting Vivaldi from full-screen mode the browser is not maximized (VB-60504)

Others

• [Hue] Not all lamps shown (VB-52654)[Media] Vivaldi does not always block auto-play (VB-62314)
• [Regression] Popup window doesn’t close by window.close when address bar has an extension (VB-60812)
• [Regression] Tiling of tabs that are hibernated doesn’t work correctly (VB-60486)
• [Regression] Tiling of tabs that are hibernated doesn’t work correctly (VB-•
• [Regression] Tiling of tabs that are hibernated doesn’t work correctly (VB-
• Upgraded Chromium to 80.0.3987.88

2 replies on “Vivaldi 2.11 ulepsza wideo w osobnym oknie”

  1. Fajna aktualizacja picture in picture jest naprawdę super. Dodatkową opcja była by super gdyby można było mieć zawsze na wierzchu nasz pip mimo że przeglądarka została schowana do paska zadań. PiP wyświetlany był by na pulpicie, word, excelu. HBO nadal nie działa 🙁

Comments are closed.